Cable de Acero Pulido 6x25F-AA - Tabla - JCL Cabos de Aço

Cable de Acero Pulido 6x25F-AA – Tabla

Cables de acero para uso general


Carga de Ruptura
Diámetro
Peso (kg/m)Carga de Ruptura (Kgf)Diámetro de poleas (mm)
mmpol.comercialCat.1570Cat.1770Cat.1960Cat.2160MínimoRecomendado
7,945/168,000,2563647411245535018208312
9,533/89,500,3615143579964217076247371
11,117/1611,100,4937022791687669661289433